Vox populi - sådan stemmer danskerne

Vox populi er politisk kompas’ bud på, hvordan danskerne ville stemme, hvis der var valg i morgen. Det er grundlæggende et vægtet gennemsnit af en række meningsmålinger.
Vox populi opdateres ugentligt.
Hvorfor Vox populi?
Meningsmålinger er en dominerende faktor i den politiske journalistik, men som oftest tages der ikke hensyn til den betydelige usikkerhed der er ved at udtale sig om danskernes stemmeintention ud fra én måling.
Vox populi skiller støjen fra signalet, og bruger de sidste to måneders meningsmålinger til at danne et mere præcist billede af hvordan danskerne ville stemme hvis der var folketingsvalg i morgen.Sådan gør vi:
Vi tager udgangspunkt i meningsmålinger fra institutterne Epinion, Voxmeter, Rambøll og Gallup.

Vi vægter meningsmålingerne ud fra tre parametre.

  1. Nyere målinger vægtes højere: Målinger fra den seneste uge vægtes med en faktor 1, målinger fra forrige uge vægtes 7/8, målinger offentliggjort for tre uger siden 6/8 osv.
  2. Målinger med flere respondenter vægtes højere: Målinger vægtes proportionelt med antallet af respondenter. Altså vejer en måling med 2000 respondenter dobbelt så meget som en måling med 1000 respondenter.
  3.    Målinger fra institutter der lå tæt på valgresultatet vægtes højere: Målingerne er vægtet efter hvor godt det institut, der har lavet målingen, var til at forudsige valgresultatet i 2011.


1 kommentar:

  1. Jeg kan godt lide jeres 3. parameter, hvor I vægter i forhold til, hvor tæt instituttet kom på valgresultatet i 2011, men hvordan gør I - helt lavpraktisk? Tager I fx højde for (korrigerer for), at Gallup kom tættest på, bl.a. fordi de indsamlede svar fra flere respondenter end de øvrige institutter?

    SvarSlet