tirsdag den 18. marts 2014

Korrelation er stadig ikke lig kausalitet

Centrumvenstre-tænketanken CEVEA har lavet en kort analyse, der stiller spørgsmålstegn ved, om lavere lønninger for ufaglærte også vil medføre lavere beskæftigelse for denne gruppe. Analysen finder en negativ sammenhæng: Lavere lønningsniveau hænger sammen med højere ledighed på tværs af 20 europæiske lande.

Derfor konkluderer de, at der ikke er belæg for, at højere løn skulle give højere ledighed. Ja, faktisk er der noget, der tyder på, at "vi bør stræbe ’opad’ fremfor at stræbe ’nedad’, når vi værdisætter danske arbejdere."  (side 3 i rapporten).

Vi har både skrevet og sagt det før, men nogle pointer fortjener at blive gentaget. Korrelation er ikke lig kausalitet. Det er rigtig, at den stærke negative sammenhæng ikke taler for, at lavere løn skulle give højere beskæftigelse. Men derfra og så til kraftigt at antyde at højere mindsteløn vil medføre lavere ledighed, er en fejlslutning.

Det er meget nærliggende, at der er andre bagvedliggende faktorer, der påvirker både beskæftigelsen og lønningsniveauet. Et eksempel på det kunne være det generelle lønniveau. Hvis det er meget dyrt at ansætte faglærte, vil dette gøre ufaglærte mere attraktive som arbejdskraft, hvilket kunne betyde højere løn og lavere arbejdsløshed i denne gruppe.

En anden mulighed er, at effekten går i den modsatte retning. At  ufaglærte kan kræve en højere løn i lande med lav beskæftigelse.

Disse muligheder er ikke udtømmende. Man vil nemt kunne finde på en hel række af faktorer, der kan forklare resultaterne. Vores pointe er alene, at rapporten hverken adresserer problemet om omvendt kausalitet eller eventuelle bagvedliggende faktorer, og derfor er det helt galt at antyde, at højere mindsteløn vil give højere beskæftigelse. I hvert fald på baggrund af rapportens resultater.2 kommentarer:

 1. Kære Politisk Kompas,

  Først og fremmest: analysen har to resultater

  1) Lavere løn fører ikke til højere beskæftigelse hos ufaglærte.

  En kausal effekt fra lavere løn til højere beskæftigelse må være meget svag, eftersom korrelationen stærkt går den modsatte vej.

  Vores analyse bygger på at "korrelation er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for kausalitet". Analysen tester hvorvidt der er en korrelation mellem lavere løn og ufaglærtes beskæftigelse. Eftersom at korrelationen går den forkerte vej, kan vi ud fra det empiriske grundlag med rimelig sikkerhed afvise påstanden om at lavere løn fører til lavere arbejdsløshed hos ufaglærte.

  2) Tallene viser en forskel i ledigheds- og beskæftigelsesniveau i mellem uddannelsesgrupper

  Der er en langt stærkere korrelation mellem uddannelsesniveau og beskæftigelse. Det er i denne sammenhæng, at vi skriver, at der bør stræbes opad. Ud fra korrelationerne giver det mening at sige: "Vi skal snarere satse på uddannelse end på lavere løn". Der kan være en kausalitet fra uddannelse til beskæftigelse, men ikke i nævneværdig grad fra lavere løn til beskæftigelse.

  Vi tillader os at gengive sætningen i analysen, hvor vi forklarer udtrykket om, at ”vi bør stræbe opad”:

  ”Fremfor at stræbe ’nedad’, bør vi i stedet stræbe ’opad’, hvis vi vil værdsætte danske arbejdere. Skal vi nedbringe ledigheden viser tallene, at det stærkeste middel er at øge uddannelses- og kompetenceniveauet, fremfor at forringe levevilkårene for de i forvejen dårligst lønnede danskere. Tallene underbygger mere, at muligheden for at komme i arbejde øges betragteligt, hvis en ufaglært bliver faglært, end hvis lønnen trykkes nedad.”

  Analysen skal selvsagt læses i sin helhed, og ovenstående antyder intet om at kausaliteten peger den anden vej mht. lønniveau og ufaglærtes beskæftigelse.

  Vi håber, at ovenstående uddybning giver en bedre forståelse af vores analyseresultater.

  Bedste hilsner

  Nikolaj Christensen

  SvarSlet
  Svar
  1. Kære Nikolaj

   Tak for responsen. Det er altid godt med noget debat.

   Du skriver, at I ud fra det empiriske grundlag med rimelig sikkerhed kan afvise påstanden om, at lavere løn medfører lavere arbejdsløshed hos ufaglærte. Lad os starte med at understrege, at det, vi skriver, er: ”Det er rigtig, at den stærke negative sammenhæng ikke taler for, at lavere løn skulle give højere beskæftigelse. Men derfra og så til kraftigt at antyde at højere mindsteløn vil medføre lavere ledighed, er en fejlslutning.”

   Vi er således med på, at det umiddelbare indtryk, jeres analyse giver, er imod hypotesen om, at lav løn -> lav ledighed. Men det er altså ikke nok. Du skriver, at korrelationen her går den forkerte vej, hvilket skulle give jer rimelig sikkerhed til at afvise påstanden. Det mener vi dybest set ikke er rigtigt. Lad os antage, at påstanden om at lavere løn giver lavere ledighed er sand. Er der en undertrykt variabel, der er korreleret med begge variable men med forskelligt fortegn, vil det i princippet kunne give de korrelationer, I viser. Vi siger ikke, at det nødvendigvis er tilfældet, men pointen er, at jeres analyse ikke kan afvise det, og vi er ret sikre på, at jeres påviste korrelation som minimum overdriver sammenhængen drastisk.

   Mht. din anden pointe vil vi starte med at sige, at vi ikke er overbevist om analysens resultater, og derfor heller ikke er særligt overbevist om efterfølgende anbefalinger. Når det så er sagt, vil vi medgive, at den måde du præsenterer det på, kan findes i jeres præsentation. Vi vil dog stadig fastholde, at når I refererer til figur 2 og skriver, at den viser, at man bør stræbe opad, er det meget svært ikke at få den tanke, at I mener, at højere løn vil medføre højere beskæftigelse. (I skriver i øvrigt ud fra både figur 1 og 2).

   Men tak for uddybningen. Det er altid rart at indgå i dialog. Vi har ikke noget imod analysen som sådan. Vi mener alene, at I kommer til at træde ved siden af i den (meget vanskelige) kunst ikke at præsentere korrelationer som mere end sådan.


   Bedste hilsner
   Jens Olav og Martin

   Slet